2024 Weekly MCQ

MCQ web site එකේ කරන ආකරය මෙතනින් බලලා ඉන්න.

සෑම සතියකම බදදා දින රාත්‍රී 8.00 පැවැත්වේ. අනිවර්‍යෙන්ම කලයුතු වේ.

Course Instructor

රවීන්ද්‍ර දිසානායක රවීන්ද්‍ර දිසානායක Author